چهارشنبه 15 مرداد‌ماه سال 1382
مقدمه - بهترین و موثرترین روشهای کاربردی برای مقابله با استرس...

یوگا..................YOGA
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به نام پرورنده عشق و عقل و آگاهی

درود بر دوستان عزیزم

از درون خویش این آوازها..................منع کن تا کشف گردد رازها

(هستی برای شما همان چیزی است که خود شما هستی‘بزرگان زاده نمیشوند ساخته می شوند)

---یوگا یعنی اتحاد و یکی شدن تن و روان و یا یکی شدن انسان با کل هستی و قرار گرفتن او در جایی که می بایست.

---یوگا هنر زندگی است‘روشی برای رسیدن به تعادل و تقارن

---آمار نشان میدهد که 80% از بیمارانی که به پزشکان مراجعه میکنند از بیماریهای روان تنی ناشی از استرس رنج می برند.

---سازمان بهداشت جهانیWHO ایجاد مراکز آموزش کاهش استرس(STRESS REDUCTION CENTER )را در هر شهر بلکه در هر محله توصیه میکند.

---طبق گزارشات مکتوب در مقالات و مجلات WHO
یوگا یکی از بهترین و موثرترین روشهای کاربردی برای مقابله با استرس میباشد.

---پس میتوان نتیجه گرفت که یوگا روشی است هم برای پیشگیری و هم درمان و لذا اگر در حد وسیعی بکار گرفته شود افزایش سطح سلامت و در نتیجه کارایی اجتماعات شهرنشین امروزی که بشدت درگیر بیماری و عواقب آن هستند را در پی خواهد داشت.

---تحقیقات علمی در مراکز معتبر دنیا نشان میدهد کسانی که یوگا انجام میدهند بعد از مدتی در مغزشان نوروهورمونهایی(مواد شیمیایی واسطه اعصاب)ترشح میشود که باعث افزایش کارایی قوه عقلانی و درک و خلاقیت آنها می گردد.

---یوگا به جهت کاهش استرس و افزایش تمرکز ‘تقویت حافظه را به دنبال خواهد داشت.

---با توجه به دو مورد اخیر یوگا برای دانش آموزان و دانشجویان بسیار مفید و حتی لازم به نظر میرسد.

---مطالعاتی که در زمینه تاثیر یوگا در ترک اعتیاد روی معتادین به مواد مخدر ‘الکل و سیگار انجام شده حاکی از آن است که انجام تمرینات یوگا علاوه بر افزایش میزان ترشح هورمونهای مفیدی که آرامش ‘سطح ایمنی و سلامت فرد را بالا می برند.تغییرات بنیادیی در اندیشه‘نگرش‘شخصیت و رفتار فرد ایجاد می نماید و لذا از موثر ترین روشهای کاربردی در این زمینه میباشد.

---در مجموع می توان گفت:یوگا بر اساس سه قانون مهم هستی یعنی نگرش سیستمیک ‘دیدگاه هولیستیک و قانون تکامل به شما عملا می آموزد که چطور علی رقم وجود تمام مشکلاتی که نسل امروز به ناچار درگیر آن هستند‘می توان در صلح و صفا ‘آرامش‘تعادل و تقارن زندگی کرد و از زندگی لذت برد.