چهارشنبه 15 مرداد‌ماه سال 1382
تاریخ یوگا در ایران
یوگا در ایران
----
یوگا،علم و هنر خوب زیستن است،واژه یوگا از ریشه"یوج"سانسکریت و "یوغ"پارسی اخذ شده است که یکی از معانی آن مهارکردن و کنترل کردن می باشد،در واقع یوگا،مهار امواج پریشان ذهن و یکپارچه کردن قوای جسمی،ذهنی و احساسات می باشد.
برخی را اعتقاد بر آنست که یوگا از میان ایران و ایرانیان برخاسته است.هرچند بر این اعتقاد دلیل محکمی در دست نیست ولی اگر بپذیریم که یکی از عمده ترین منابع یوگا "ودا"هاست با توجه به اینکه رسالت ودا وابسته به قوم آریایی می باشد ایرانیان از سرآغاز تاریخ به آن وابسته اند ولی ما نمی دانیم چرا اجداد ما از آن دسته از برادران خود که وداها را نزد خود حفظ کردند جدا شدند به هر حال آنها هر دو از میراثی واحد برخوردار بودند.در طول تاریخ بارها و بارها به شواهدی برخورد می کنیم که نزدیکی دو قوم هند و ایرانی را نشان می دهد حتی در چند قرن اخیر بسیاری از محققین و مطلعین از اشتراکات فرهنگ عرفانی هند و ایران با نگارش رسالات متعدد این مهم را آشکار ساخته اند مثل "محمد دارالشکوه"دررساله مجمع البحرین.
آنچه مسلم است اینکه فرهنگ ایران و هند از اساس با هم دارای اشتراکات فراوانی است تا حدی که برخی عقاید و آثار در واقع بطور یکسان متعلق به هر دو فرهنگ است.
به نظر می رسد که یوگا نیز آنقدر در ایران در حال گسترش است که بزودی بتوان گفت همانقدر متعلق به هند است که به ایران.در سالهای اخیر اساتیدی مثل پروفسور عباس شوشتری،پروفسور داریوش شایگان،دکتر جلال نایینی و آقای پاشایی کمک های مهمی جهت معرفی یوگا به طور تئوری به علاقمندان کرده اند.هرچند که بیشترین سهم را در این میان مترجمین داشته اند در هر حال با مساعی یوگیهای ایران،یوگا بطور عملی هم مورد بررسی،آموزش و تحقیق است.